Finance Toezicht

Toezicht deken moet snel beter

Het toezicht op de advocatuur gaat vooruit, maar de vaart moet er wel in blijven, waarschuwt het college van toezicht. Binnen twee jaar zijn verbeteringen nodig.


Het Wetenschappelijk Onder zoek- en Documentatiecen trum (WODC) publiceerde dit najaar een evaluatie van de Advocatenwet, (voluit Wet positie en toezicht advocatuur) die in 2015 ingrijpend is vernieuwd. Belangrijkste conclusie: het model voor het toezicht op advocaten deugt, maar er kunnen en moeten zaken worden verbeterd.

Kroonleden Andrée van Es en Jeroen Kremers van het college van toezicht advocatuur (CvT) onderschrijven die boodschap ten volle. Sterker, wat hen betreft mogen verbeteringen niet te lang op zich laten wachten. Kremers: ‘Er moeten stappen worden gezet om het toezicht verder te professionaliseren. Fase een is goed gegaan, nu zijn we toe aan fase twee.

Het tempo moet omhoog. De uitdagingen zijn zodanig dat je daar geen tien jaar over kunt doen. Twee jaar moet te doen zijn.’

 

 

Plaats een reactie