Waarneming

In voorkomend geval is vervanging en/of waarneming op de door de Orde van Advocaten voorgeschreven wijze contractueel geregeld met een extern advocatenkantoor.